Privacy Statement

Auto Zutphen – Lochem B.V., respecteert en respecteerde uw privacy en gaat op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier om met uw persoonlijke informatie. In het kader van transparantie willen we u door middel van deze privacyverklaring informeren over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de website en/of diensten van Auto Zutphen – Lochem B.V.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken (indien van toepassing) meerdere persoonsgegevens, te weten:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht (aanhef)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Kenteken
 • Bankgegevens
 • Kopie Rijbewijs / rijbewijsnummer / identiteitsbewijs / identiteitsnummer

Uw persoonsgegevens verwerken we voor meerdere doeleinden. Zo kunnen we op die manier contact met u opnemen en onderhouden of op uw verzoek een nieuwsbericht en/of gerichte aanbiedingen sturen. Daarnaast hebben we uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en om offertes op te kunnen stellen. Denk hierbij aan het mogelijk maken van proefritten, het verkopen van een auto en uiteraard ook het op naam zetten van de auto.
Wij verwerken de gegevens omdat wij hier een wettelijke plicht voor hebben, denk hierbij aan de fiscale wetgeving, of ter uitvoering van de overeenkomst, voor het sluiten van de koopovereenkomst hebben wij bepaald aantal gegevens nodig, of vanwege een gerechtvaardigd belang of het versturen van e-mails.

Maar ook in u belang slaan wij deze gegevens op. In geval van een terugroepactie (al dan niet veiligheidsrelevant) weten wij u te vinden. De persoonsgegevens die wij van u hebben, hebben wij voornamelijk van u zelf gekregen. Het komt evenwel ook voor dat wij via derden partijen leads binnenkrijgen. Deze leads bevatten een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij contact met u kunnen opnemen.

De persoonsgegevens kunnen beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de merkimporteur en merkfabrikant ten behoeve van klantentevredenheids- en marktonderzoeken.

Doorgifte 

Wij verwerken uw gegevens slechts binnen de EER. Bovendien streven wij ernaar om uw persoonsgegevens niet te delen met derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Auto Zutphen – Lochem B.V. geeft uw gegevens echter wel door aan noodzakelijke partijen wanneer een wettelijke plicht bestaat om dit te doen of om dienstverlening mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van brandstofpassen, het aanvragen van financieringen, het aanvragen van een leasecontract.

Voor de Privacy verklaring van Ford, klik hier.

Beveiligingsmaatregelen en bewaringstermijnen 

Auto Zutphen – Lochem B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Wij hebben (Indien van toepassing) o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 • Slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen krijgen toegang tot persoonsgegevens
 • De website is gebouwd in een beveiligde omgeving
 • Toegangsbeveiliging
 • Antivirussoftware en de laatste beveiligingsupdates van belangrijke software
 • Kluizen
 • Alarm systemen
 • Integriteitsbeleid o.a. gebaseerd & geborgd op de waarden: professioneel & betrouwbaar.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang wij een overeenkomst met u hebben. Daarna bewaren wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren. Daarbij blijven wij ten alle tijden binnen de door de BOVAG gehanteerde bewaartermijnen.

Rechten

U krijgt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming meer rechten. Zo heeft u het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderen van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Wilt u uw rechten uitoefenen? Richt dan een schriftelijk verzoek tot ons, samen met een deels afgeschermd identiteitsbewijs. Scherm daarbij in ieder geval uw pasfoto, BSN, paspoortnummer en strook met nummers onderaan het paspoort af.

We zullen zo snel mogelijk gehoor geven aan uw verzoek. Verder willen we u erop wijzen dat u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens kunt richten via de website van de Autoriteit.

Om uw persoonsgegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken, hebben al onze klanten toegang tot het klantenportal Care-Mail. In dit klantenportal kunt u uw gegevens inzien, en aanpassen. Tevens kunt u in het klantenportal uw communicatievoorkeuren aanpassen.

Privacyverklaring uitvoeringsverordening 2021/ 392
Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

 

Auto Zutphen-Lochem B.V. hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN.

Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden.

De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s).

De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Ons bereiken kan via:

Auto Zutphen – Lochem B.V.

Stoven 5

7206AZ Zutphen

0575 – 52 66 22

info@autozutphen-lochem.nl

Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.